Øvre Holbergsallmenningen bossnet nedkastpunkt

 

Bruk QR koden for å se videoen på YouTube. Du kan også klikke på QR-koden for å starte videoen.

https://youtu.be/kQDsiZxivaU

Veibeskrivelse

 

 

 

 

Den oransje plast biten åpner sjakten til søppel nedkastet.

 

 

Hold den oransje plastbrikken inntil det grå nøkkel symbolet inntil det lyser grønt. Nå kan du åpne luken til avfall sjakten.

Hva er bossnettet?

Bossnettet er et nedgravd rørsystem som frakter avfall under bakken ved hjelp av luft. Dette systemet erstatter bosspann. Avfallet suges fra nedkastene du er tildelt, til en terminal i Jekteviken og inn i store containere. Derfra hentes containerne og kjøres til ulike anlegg for gjenvinning, avhengig av hvilken avfallstype som er i containeren.

 

Adobe Acrobat PDF fil på Norsk som forklarer hvordan du bruker søppel nettet i Bergen.

 

Adobe Acrobat PDF fil på Engelsk som forklarer hvordan du bruker søppel nettet i Bergen.

 

Syv video filmer som viser hvordan renovasjons og søppel nettet i Bergen brukes og fungerer.

 

 

Fordeler med bossnettet

 • Kildesortering:
  Restavfall, papir, drikkekartong og plastemballasje kan nå kastes på samme sted.

 

 • Brannsikkerhet:
  Bossnettet er et lukket, brannsikkert rørsystem.

 

 • Rent og ryddig:
  Når bosspannene fjernes frigjør vi plass på gater og fortau. Vi slipper også gapende spann og sjenerende lukt og antall skadedyr går ned.

 

 • Mindre tungtrafikk i sentrum:
  Dette gir mindre støy og skadelige klimautslipp reduseres.

 

 

Slik bruker du bossnettet

 • BIR sender ut nøkkelbrikke til alle huseiere i den delen av bossnettet som åpner nå.
  – Huseiere må dele ut brikkene til eventuelle leietakere.
  – Beboerne må bruke nøkkelbrikken hver gang de skal kaste boss.
  – Alle boenheter i bossnettområdet blir tildelt ett bestemt nedkastpunkt og to i reserve.

 

 • Restavfall legges i en pose som knytes med dobbelknute før den kastes i nedkast merket med grønt

 

 • Papir og drikkekartong kastes løst i blått nedkast. Pappemballasje som pizzaesker rives opp før det kastes i nedkastet.

 

 • Plastemballasje legges i egne oransje poser som fås gratis på dagligvarebutikker i bossnett-områder. Knyt dobbelknute og kast posen i blått nedkast.

 

 • Alle nedkastpunkt har nedkast for restavfall, papir, drikkekartong og plastemballasje.

 

 • Returpunkt for glass- og metallemballasje er plassert ved flere nedkastpunkt.

 

 • Nedkast for stor papp er plassert ved flere nedkastpunkt.

 

 • Avfallet samles i oppsamlingstanker under nedkastene som tømmes automatisk.

 

 • Avfallet fraktes med luft under bakken til bossnetterminalen i Jekteviken.

 

 • Avfallet fordeles i containere etter avfallstype. Disse hentes for videre sortering og behandling.

 

 • Luften fra anlegget gjennomgår flere renseprosesser før den slippes ut.

 

 • Vegger og tak på terminalen er dekket av ulike planter som vannes med miljøvennlig teknologi.